ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการสอบด้วยระบบดิจิทัล O-NET

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการสอบด้วยระบบดิจิทัล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์