การประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์