พิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม