งานทำบุญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานงานทำบุญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ หอประชุม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม