กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี สวัสดีปีใหม่

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี สวัสดีปีใหม่ พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ จำนวน 7 ราย และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ จำนวน 2 ราย พิธีมอบบัตรประจำตัวบุคลากร พิธีมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือนธันวาคม 2565 และ มกราคม 2566 และกล่าวอวยพรในเนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์