ทำบุญปีใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมไหว้พระ สักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) พระประจำสำนักงานเขต พร้อมศาลตามี และเจ้าที่ เนื่องในโอกาสร่วมทำบุญปีใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าอาคาร หน้าป้ายสำนักงาน และประตูหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์