ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) จำนวน 9 ราย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้ง 2 ท่าน และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานให้กับบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์