โครงการ เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภาพที่แข็งแรง เฟส 2

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการพิธีเปิดโครงการ เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภาพที่แข็งแรง เฟส 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มาร่วมทำการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน ตรวจมวลกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง inbody ก่อนเริ่มสอนออกกำลังกาย แนะนำแอปพลิเคชัน “ก้าวท้าใจ” พร้อมบรรยายเรื่องสุขภาพ ร่างกาย และสอนการออกกำลังกาย พร้อมร่วมออกกำลังกายร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์