การปฐมนิเทศรายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษา ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)

วันพุธ ที่ 4 มกราคม เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศรายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษา ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์