การปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และ พนักงานวิทยาศาสตร์

วันพุธ ที่ 4 มกราคม เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และ พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์