ต้อนรับบุคลากรใหม่ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันพุธ ที่ 4 มกราคม เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์