ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหนองโพพิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหนองโพพิทยา เยี่ยมชมอาคารเรียน พร้อมให้กำลังใจครู โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา