พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการทำตะแกรงกันนกอาคารเรียน 2 จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองโพพิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการทำตะแกรงกันนกอาคารเรียน 2 จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองโพพิทยา ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา