พุธเช้า ข่าว สพฐ

วัน พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 2565 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม PLC Corner Cafe สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์