ผอ.สพม.นว. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม พร้อมให้กำลังใจครู โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสมแพง อินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม