สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 10/2565 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นำโดย ดร. สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และช่วงภาคบ่ายได้มีกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์และโรงเรียนในสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์


ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1PHRBiwLvlCPmiXO3hVC8AC97fB5tkP6B