ผอ.สพม.นว. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเก้าเลี้ยววิทยา

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเก้าเลี้ยววิทยา เพื่อเยี่ยมชมนโยบายเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนของสถานศึกษา อาคารสถานที่และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียนในการฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน และเยี่ยมโครงการค่าย EDCHANGE MAKER โดยได้รับการต้อนรับจากนายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์