ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565