การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งครูผู้สอน และ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการจัดสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งครูผู้สอน และ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 217 คน มีการสอบ ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมด้วย ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค สอบสัมภาษณ์ จัดสอบ ตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์