ผอ.สพม.นว. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งครูผู้สอน และ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์