การเตรียมความพร้อมการจัดงานครู ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานครู ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์