ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน เนื่องจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยเอก อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน เด็กหญิงสุพัชชญา ชนะสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน เนื่องจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ในงานประจำปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ขณะนี้ ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น