การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1

วัน ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี