การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมรับการฟังเทศนาธรรม จากท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รับฟังนโยบายจาก ดร.วีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Pexe3OlbtM_K7GnUIz-CaaFWQrYOVH3k