กีฬาสัมพันธ์เพื่สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ VS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกีฬาสัมพันธ์เพื่สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ VS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ สนามกีฬา Chiang Rai United Stadium

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1-KLzCTpvAO7AdbmQN9-3maiozmuwyu_W