การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิทยากรโดย นายวีรัตน์  สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1Z3zk0yRMtqabHeXbJ3lP5vU_OI1lyVlb