พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI)

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07StSgKJb32fJRpRvdQphxXnvQ3rbg8dA1wzvnZ8UwE1LcMExDqpBBuV2mBJUC95gl&id=100077122727237&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f