การประชุมเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเขียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมยุวกาขาด : การปฐมพยาบาล ครั้งที่ 1/2565

วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเขียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมยุวกาขาด : การปฐมพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์