นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัล Best Spirit Team การแข่งขัน MakeX Thailand Robotics Competition รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 แสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัล Best Spirit Team การแข่งขัน MakeX Thailand Robotics Competition รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ได้แก่

– นายกีรติ คงคาสวรรค์ ม.6/6
– นายกีรติกร บุญเจริญ ม.6/7
– นางสาววนัสชาพร พลพัฒน์ ม.6/8
– นายวริศวุธ จันทร์เชื้อ ม.6/11
– นายภาส์ศุทธิ บุญศิริ ม.6/11

CR. โรงเรียนนครสวรรค์