การประชุมกรรมการพิจารณาการจ้างลูกจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาการจ้างลูกจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์