ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1)