จิตอาสา 5 ส. เราทำความดีด้วยหัวใจ

วัน พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมด้วยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อม เพลงจิตอาสา และทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1JEH2ctfsMyULiS052AtJnb8zpYnQdf27