สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงเรียนหนองบัว

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนหนองบัว นำโดย นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และช่วงภาคบ่ายได้มีกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองบัว ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1-t8PuCHKigKRy2jDBBYcLWavEAUPlZSd