การประชุมทางไกลเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Video Conference Zoomeeting

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมทางไกลเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference Zoomeeting