วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำพวงมาลาถวายที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบรมสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาสรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว