การประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1QLhGnfBocuEz4wNjEWUTFtuo5u3l64Z4