การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์