การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการ (DPA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการ (DPA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขต อัจฉราลัย จำนวน 8 โรงเรียน ร่มเกล้า นวมินทร์ จำนวน 8 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1bjeOGpVYLxnOObkyADX97CS8lKvoqL-3