การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการ (DPA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการ (DPA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิมานลอย จำนวน 6 โรงเรียน สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน จำนวน 7 โรงเรียน สหวิทยาเขต ตากฟ้า – ตาคลี จำนวน 8 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 84 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1ba8nAL3sbkW9RwgsX7ONqIN9BMMryv_w