โครงการ กล้าคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต “กล้าคุณธรรม ด้วยพลังบวร” ของชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานปิดโครงการ กล้าคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต “กล้าคุณธรรม ด้วยพลังบวร” ของชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม