โครงการ กล้าคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต “กล้าคุณธรรม ด้วยพลังบวร” ของชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ กล้าคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต “กล้าคุณธรรม ด้วยพลังบวร” ของชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม