โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการ สภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการ สภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์