กีฬาครูบรรพต-เก้าเลี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกีฬาครูบรรพต-เก้าเลี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับชมรมครูบรรพตพิสัยและเก้าเลี้ยว โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1acs9s1nL8aWJgLKvkmOwnlIxOFMMpREi