การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต และผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สนามแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ การประกวดนาฏศิลป์ และการประกวดร้องเพลง ณ โรงเรียนนครสวรรค์

รวมภาพจากกล้อง https://drive.google.com/drive/folders/1aRjE2j-SkJOAinC6DFJ1LyNYVhLcR3rV

กล้องโรงเรียนนครสวรรค์ https://drive.google.com/drive/folders/1jhljqqNiSmy-bVzo8QOn3NMqjMalsxBU?usp=share_link

📸 ภาพจาก นายก้องภพ เสาวรส ม.5/8

https://drive.google.com/drive/folders/1cGD1MmmOHP9SMhRN00lS32pKRgkIrC9e?usp=sharing