การประสานการทำงานร่วมกัน เรื่องการเบิกจ่าย หน่วยเบิก เพื่อวางแผนการดำเนินการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมประสานการทำงานร่วมกัน เรื่องการเบิกจ่าย หน่วยเบิก เพื่อวางแผนการดำเนินการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท