งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน การจัดงานครั้งนี้ กําหนดจัดการแข่งขันวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานที่ โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /ศิลปะ/ การงานอาชีพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ ภาษาไทย / สุขศึกษาและพลศึกษา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /คณิตศาสตร์ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขัน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

กล้อง สพม.นครสวรรค์

อัลบั้มรวม https://drive.google.com/drive/folders/1_zIY1N9Oxs31I4_2d2bh9A8eiCSWfuRW

กล้องโรงเรียนนครสวรรค์

📸 ถ่ายภาพโดย นายก้องภพ เสาวรส ม.5/8

กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1M4wYAh-o2oYMk8b0iocnTWuKPQ7rEek-/1G0LDRETx1JMZl87nLUD-D3lJPNVoM14R?sort=13&direction=a

กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1WblP09oJHkHhUMV1f4GznOQ-VUzNtF7S