นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขา กพฐ. เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต และผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

กล้อง สพม.นครสวรรค์

อัลบั้มรวม https://drive.google.com/drive/folders/1_zIY1N9Oxs31I4_2d2bh9A8eiCSWfuRW

กล้องโรงเรียนนครสวรรค์

📸 ถ่ายภาพโดย นายก้องภพ เสาวรส ม.5/8

กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1M4wYAh-o2oYMk8b0iocnTWuKPQ7rEek-/1G0LDRETx1JMZl87nLUD-D3lJPNVoM14R?sort=13&direction=a

กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1WblP09oJHkHhUMV1f4GznOQ-VUzNtF7S