ผอ.สพม.นว เยี่ยมบ้าน หอพักนักเรียนชาย และ หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนนครสวรรค์

วันพุธ ที่  16  พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์  นำทีมพาเยี่ยมบ้าน หอพักนักเรียนชาย และ หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนนครสวรรค์  พร้อมเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนและในเรื่องความปลอดภัย ณ ห้องพักสตรี เงินธานี และ หอพักชาย ทองธานี