ผอ.สพม.นว ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 

วันพุธ ที่  16  พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนครสวรรค์