ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบActive learning พร้อมเยี่ยมชมรวงข้าว สตูดิโอ ของโรงเรียน การสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนของครู โดยมีนายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพาชมสถานที่โรงเรียนณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม